tisdag 4 februari 2014

Lära av naturen

är titeln på Peter Korns föreläsning i Lokalen på Husargatan i Malmö nu på torsdag.

Peter Korn studerar ingående hur växter växer i naturen, och strävar i sin egen trädgård efter att skapa växtbetingelser som efterliknar de naturliga för att få de mest otippade växter att både överleva och utvecklas. Följ med och få en inblick hur Peter Korn tänker och arbetar.


Anmälan till föredraget sker på info@vitreotradgard.se.

Läs mer på vår hemsida!